ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อหุ่นฝึกปฏิบัติการจำลองสถานการณ์ช่วยชีวิตผู้ใหญ่ขั้นสูง จำนวน 1 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อหุ่นฝึกปฏิบัติการจำลองสถานการณ์ช่วยชีวิตผู้ใหญ่ขั้นสูง  จำนวน 1 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    กดดูที่นี่