ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ อุดเมืองเพีย เนื่องในโอกาสบทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ เรื่อง Predicting intention of intimate partner violence screening among Thai nursing students: A cross- sectional study