ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่องการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 Portfolio

รายละเอียดและเอกสารประกอบการรับสมัคร    กดดูที่นี่

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต    กดดูที่นี่