ประกาศการประกวดราคางานจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียแบบคลองวนเวียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียแบบคลองวนเวียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    กดดูที่นี่

ขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย    กดดูที่นี่

แบบ ปร.6 (ปร.5ก+ปร.5ข)    กดดูที่นี่

แบบก่อสร้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย    กดดูที่นี่