ประกาศประกวดราคาจัดซื้อหุ่นฝึกปฏิบัติการจำลองสถานการณ์ช่วยชีวิตผู้ใหญ่ขั้นสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรินิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อหุ่นฝึกปฏิบัติการจำลองสถานการณ์ช่วยชีวิตผู้ใหญ่ขั้นสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรินิกส์ (e-bidding)    กดดูที่นี่

เอกสารประกวดราคาจัดซื้อหุ่นฝึกปฏิบัติการจำลองสถานการณ์ช่วยชีวิตผู้ใหญ่ขั้นสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรินิกส์ (e-bidding)    กดดูที่นี่

3. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง หุ่นฝึกปฏิบัติการจำลองสถานการณ์ช่วยชีวิตผู้ใหญ่ขั้นสูง    กดดูที่นี่