กำหนดการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรสำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562

กำหนดการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรสำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562    กดดูที่นี่