ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ผู้บริหารการสาธารณสุขไทย บทบาทที่เปลี่ยนไปกับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น

หนังสือเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ (ผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ สบช.)    กดดูที่นี่

หนังสือเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ (ผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สบช.)     กดดูที่นี่

หนังสือเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ (บุคคลภายนอก)    กดดูที่นี่

หนังสือเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด)    กดดูที่นี่

กำหนดการประชุมวิชาการ 2566    กดดูที่นี่