รายงานการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564

รายงานการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564    กดดูที่นี่

ข่าวอื่นๆ
(ร่าง) ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์ และพื้น คสล. บริเวณหอพักนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)