(ร่าง)ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน บี 303 เป็นห้องประชุมกลุ่มย่อย จำนวน 2 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิลเ็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน บี 303 เป็นห้องประชุมกลุ่มย่อย จำนวน 2 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิลเ็กทรอนิกส์ (e-bidding)    กดดูที่นี่

(ร่าง)เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน บี 303 เป็นห้องประชุมกลุ่มย่อย จำนวน 2 ห้อง    กดดูที่นี่

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.4, ปร.5)  กดดูที่นี่

แบบปรับปรุงห้องเรียนบี 303 เป็นห้องประชุมกลุ่มย่อย    กดดูที่นี่

แบบภาพ 2    กดดูที่นี่

แบบภาพ 3    กดดูที่นี่

แบบภาพ 4    กดดูที่นี่

แบบภาพ 5    กดดูที่นี่