เลื่อนกำหนดประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เลื่อนกำหนดประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
กดดูที่นี่

ข่าวอื่นๆ
รางวัลการประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรมของนักศึกษาในเวทีประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติรูปแบบ online ของภาคีเครือข่ายในประเทศ และต่างประเทศ จัดโดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา