ประกาศ สถาบันพระบรมราชชนก โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วพบ.ขอนแก่น

ประกาศ สถาบันพระบรมราชชนก โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    กดดูที่นี่