รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบการรับแบบ Admissions ประจําปีการศึกษา 2564

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบการรับแบบ Admissions ประจําปีการศึกษา 2564    กดดูที่นี่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบการรับแบบ Admissions ประจําปีการศึกษา 2564 โครงการตามรอยสมเด็จย่าฯ    กดดูที่นี่

ข่าวอื่นๆ
รางวัลการประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรมของนักศึกษาในเวทีประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติรูปแบบ online ของภาคีเครือข่ายในประเทศ และต่างประเทศ จัดโดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา