รายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบการรับแบบ Admissions ประจําปีการศึกษา 2564

รายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบการรับแบบ Admissions ประจําปีการศึกษา 2564   กดดูที่นี่

รายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบการรับแบบ Admissions ประจําปีการศึกษา 2564 โครงการตามรอยสมเด็จย่า    กดดูที่นี่

ข่าวอื่นๆ
รางวัลการประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรมของนักศึกษาในเวทีประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติรูปแบบ online ของภาคีเครือข่ายในประเทศ และต่างประเทศ จัดโดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา