ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ