พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนีเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ

      พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนีเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ วันที่ 21 ตุลาคม 2565 ณ ลานพระรูปสมเด็จย่า ชั้น 1 อาคารอำนวยการและหอประชุมเอนกประสงค์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น โดยมี ดร.วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก เป็นประธานในพิธี

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม    กดดูที่นี่