ประกาศแผนเผยแพร่การจัดซื้อหุ่นฝึกปฏิบัติการจำลองสถานการณ์ช่วยชีวิตผู้ใหญ่ขั้นสูง

– ประกาศแผนเผยแพร่การจัดซื้อหุ่นฝึกปฏิบัติการจำลองสถานการณ์ช่วยชีวิตผู้ใหญ่ขั้นสูง 1 ตัว

– รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

– แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน

กดดูที่นี่