พิธีไหว้ครู พิธีมอบหมวก มอบแถบหมวก เครื่องหมายแสดงชั้นปี และตะเกียงไนติงเกล ประจำปีการศึกษา 2565

พิธีไหว้ครู พิธีมอบหมวก มอบแถบหมวก เครื่องหมายแสดงชั้นปี และตะเกียงไนติงเกล ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 และมีการถ่ายทอด online ผ่านทาง youtube / facebook

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม    คลิกดูที่นี่