พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น ที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น ที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 จัดขึ้นที่หอประชุมเอนกประสงค์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่นในวันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ เป็นประธานในพิธี

วีดิทัศน์ประมวลภาพกิจกรรมตลอดหลักสูตร    คลิกที่ที่เพื่อรับชม

รูปภาพเพิ่มเติม    คลิกที่นี่เพื่อรับชม