รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 3 admission ปีการศึกษา 2565

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 3 admission ปีการศึกษา 2565    กดดูที่นี่

วิธีการชําระเงินค่าลงทะเบียน (แรกเข้า)

1.ขอให้ดาวน์โหลดใบแจ้งการชําระเงินค่าลงทะเบียน (แรกเข้า) ได้ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2565
2.ดาวน์โหลดใบแจ้งการชําระเงิน ได้ที่หน้าเว็บไซต์ ระบบรับสมัครนักศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก (admission.pi.ac.th)

ข่าวอื่นๆ
รายชื่อผู้ที่ได้เข้ารับการวัดประเมินความรู้พื้นฐาน ในวันที่ 16 มิถุนายน 2565 เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ในโครงการผลิตผู้ช่วยพยาบาลเพื่อพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการสร้างสุขภาวะชุมชน สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 2565
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ในโครงการผลิตผู้ช่วยพยาบาลเพื่อพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในการสร้างสุขภาพชุมชน และประชาสัมพันธ์วัน เวลา สถานที่สอบ