รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 3 Admission ปีการศึกษา 2565

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 3 Admission ปีการศึกษา 2565    กดดูที่นี่

แบบฟอร์ม ทป.004    ดาวน์โหลด

ใบสมัครสถาบันพระบรมราชชนก ปีการศึกษา 2565    ดาวน์โหลด

รายละเอียดและขั้นตอนการเข้าสอบสัมภาษณ์    กดดูที่นี่

ข่าวอื่นๆ
รายชื่อผู้ที่ได้เข้ารับการวัดประเมินความรู้พื้นฐาน ในวันที่ 16 มิถุนายน 2565 เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ในโครงการผลิตผู้ช่วยพยาบาลเพื่อพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการสร้างสุขภาวะชุมชน สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 2565
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ในโครงการผลิตผู้ช่วยพยาบาลเพื่อพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในการสร้างสุขภาพชุมชน และประชาสัมพันธ์วัน เวลา สถานที่สอบ