รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2564