ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตรอบรมเพิ่มเติมสาขาการผดุงครรภ์ในภาวะเสี่ยงสูงและภาวะวิกฤต (Refreshing Course) ครั้งที่ 1 (รูปแบบออนไลน์)

– หนังสือเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม    กดดูที่นี่

– รายละเอียดการสมัครและการชำระเงินค่าสมัคร
  1. สมัครออนไลน์  กดที่นี่  หรือสมัครผ่านลิ้งค์ https://forms.gle/VG1xX872H6UKQ8Z5A
  2. การชำระค่าสมัคร ค่าธรรมเนียมการสมัคร 1,000 บาท สามารถชำระค่าสมัครโดยดาวน์โหลดแบบ      ฟอร์มการชำระเงิน จากหน้าเว็บไซต์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น      (www.bcnkk.ac.th) และชำระเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาศรีจันทร์ เลขที่บัญชี  437-601836-8 COMCODE: 8680 โดยท่านสามารถชำระเงินที่ ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา
  3. นำส่งเอกสารหลักฐานการชำระเงิน  กดที่นี่ หรือส่งผ่านลิ้งค์  https://forms.gle/XQzQCZgNVTt3TEJs8 หรือ E-mail : [email protected]

– ใบชำระเงินค่าสมัครอบรม    กดดูที่นี่

– กำหนดการอบรม    กดดูที่นี่

ข่าวอื่นๆ
(ร่าง) ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์ และพื้น คสล. บริเวณหอพักนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)