แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564    กดดูที่นี่