รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าพัฒนากำลังคนทางการพยาบาลหลักสูตรอบรมระยะสั้นทางการพยาบาล : การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต รุ่นที่ 1/2564

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าพัฒนากำลังคนทางการพยาบาลหลักสูตรอบรมระยะสั้นทางการพยาบาล : การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต รุ่นที่ 1/2564    กดดูที่นี่

ข่าวอื่นๆ
(ร่าง) ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์ และพื้น คสล. บริเวณหอพักนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)