พิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลพี่เลี้ยงในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติทางการพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2564 รูปแบบออนไลน์

19 กรกฎาคม 2564
ห้องประชุมคอนเฟอเรนซ์ 2

พิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลพี่เลี้ยงในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติทางการพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2564 รูปแบบออนไลน์ โดย ดร.วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ในวันที่ 19 ก.ค. 2564 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

รายละเอียดโครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลพี่เลี้ยงในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ
กดดูที่นี่

รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลพี่เลี้ยงในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ
กดดูที่นี่