รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราขการทั่วไป  ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์    กดดูที่นี่

ใบสมัคร   กดดูที่นี่

ใบชำระเงินค่าสมัครสอบ   กดดูที่นี่

ข่าวอื่นๆ
รางวัลการประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรมของนักศึกษาในเวทีประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติรูปแบบ online ของภาคีเครือข่ายในประเทศ และต่างประเทศ จัดโดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา