อาจารย์สมใจ เจียระพงษ์ ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่นเนื่องในสัปดาห์วันพยาบาลสากล สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 สาขาการศึกษาพยาบาล ประเภทอาจารย์พยาบาล

ข่าวอื่นๆ
(ร่าง) ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์ และพื้น คสล. บริเวณหอพักนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)