รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา    กดดูที่นี่