แจ้งรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลางกระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 35 ประจำปี 2565

แจ้งรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลางกระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 35 ประจำปี 2565    กดดูที่นี่

ฉบับที่ 2    กดดูที่นี่