รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และผ่านเกณฑ์คัดกรองความยากจน โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2565 (กสศ.) เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และผ่านเกณฑ์คัดกรองความยากจน โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2565 (กสศ.) เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565    กดดูที่นี่