พิธีมอบใบแสงผลการศึกษาและแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

พิธีมอบใบแสงผลการศึกษาและแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ณ หอประชุมเอนกประสงค์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

 

กดที่นี่เพื่อดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม