พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 4

พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 4 ร่วมกับ สถาบันพระบรมราชชนกและคณะพยาบาลศาสตร์ ในวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมดอกคูณ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

กดที่นี่เพื่อดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม