ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2566 คณะพยาบาลศาสตร์

ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2566
คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต    กดดูที่นี่

– รายละเอียดและขั้นตอนการเข้าสอบสัมภาษณ์รอบที่ 1 Portfolio 2566    กดดูที่นี่

– ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย (พิมพ์ใบสมัครได้ที่ https://admission.pi.ac.th เมนู “การชำระเงิน”)    ไปที่เว็บรับสมัคร

– แบบรายงายผลการตรวจร่างกายสถาบันพระบรมราชชนก ทป.004    กดดูที่นี่

– แบบฟอร์มหนังสือรับรองความประพฤติจากโรงเรียน    กดดูที่นี่

– หนังสือรับรองข้อมูลการศึกษา (เกรดเฉลี่ยและหน่วยกิต)    กดดูที่นี่

– หนังสือรับรองรายได้ (เฉพาะโครงการช้าวเผือกสถาบันพระบรมราชชนก (ช้างเผือก สบช.)    กดดูที่นี่

– ปฏิทินการรับสมัคร    กดดูที่นี่