รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ในภาวะเสี่ยงสูงและภาวะวิกฤตรุ่นที่ 9 ประจําปีงบประมาณ 2566

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ในภาวะเสี่ยงสูงและภาวะวิกฤตรุ่นที่ 9 ประจําปีงบประมาณ 2566     กดดูที่นี่

มีห้องพักวิทยาลัยฯ บริการ 13 ห้อง ติดต่อจองห้องพักได้ที่ อาจาย์สุธิดา สิงห์ศิริเจริญกุล 086-6434132

ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมทุกท่านสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อเข้ากลุ่มไลน์อบรมด้วย ขอบคุณค่ะ