รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลและส่งผลตรวจร่างกายในโครงการผลิตผู้ช่วยพยาบาลเพื่อพัฒนา อสม. ในการสร้างสุขภาวะชุมชน ปีการศึกษา 2565

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลและส่งผลตรวจร่างกายในโครงการผลิตผู้ช่วยพยาบาลเพื่อพัฒนา อสม. ในการสร้างสุขภาวะชุมชน ปีการศึกษา 25565    กดดูที่นี่