ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีภาวะสมองเสื่อม ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2565

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีภาวะสมองเสื่อม ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2565 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น รูปแบบการอบรมจัดแบบออนไลน์    คลิกเพื่อดูรายละเอียด

สมัครเข้าร่วมการอบรมสำหรับบุคลากรในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก    คลิกที่นี่

สมัครเข้าร่วมการอบรมสำหรับบุคลากรนอกสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก    คลิกที่นี่

แบบชำระเงินค่าสมัคร    ดาวน์โหลด

ส่งหลักฐานการชำระค่าสมัคร    คลิกที่นี่

ตรวจสอบรายชื่อผู้ชำระค่าสมัคร    คลิกที่นี่