บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพี่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพี่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ    กดดูที่นี่