รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 4 ประจําปีการศึกษา 2565

รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 4 ประจําปีการศึกษา 2565    กดดูที่นี่

*แบบฟอร์มตรวจร่างกายอยู่ในประกาศ