รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพี่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 4 ประจําปีการศึกษา 2565

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 4 ประจําปีการศึกษา 2565    กดดูที่นี่

ผู้มีสิทธิ์สอบทุกคนต้องเข้ากลุ่ม Line ตามคิวอาร์โค้ดที่แสดงด้านล่างนี้ แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น ลำดับสอบ ชื่อ-สกุล เช่น 055 นักศึกษา ผู้ช่วย เป็นต้น เพื่อรับข่าวสารการชี้แจงต่างๆจากวิทยาลัยฯในการสอบ

ข่าวอื่นๆ
(ร่าง) ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์ และพื้น คสล. บริเวณหอพักนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)