การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 Portfolio

ประกาศการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 Portfolio    กดดูที่นี่

ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รอบ Portfolio ปีการศึกษา 2565    กดดูที่นี่

แบบฟอร์มหนังสือรับรองรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก MOU    กดดูที่นี่

ทป.004 แบบฟอร์มตรวจร่างกาย    กดดูที่นี่

ทป.005 หนังสือรับรองการศึกษา    กดดูที่นี่

ตัวอย่างแบบฟอร์มรับรองรายได้จากผู้นำชุมชน    กดดูที่นี่

เอกสารแนบท้ายด้านสุขภาพ    กดดูที่นี่

เกณฑ์การให้คะแนนรอบ portfolio คณะพยาบาลศาสตร์    กดดูที่นี่

ข่าวอื่นๆ
(ร่าง) ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์ และพื้น คสล. บริเวณหอพักนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)