กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

          กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ วันศุกร์ ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 06.30 – 08.00 น. ณ ลานหน้าอาคารอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

ดูรูปกิจกรรมเพิ่มเติม

ข่าวอื่นๆ
(ร่าง) ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์ และพื้น คสล. บริเวณหอพักนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)