กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

          กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ วันศุกร์ ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 06.30 – 08.00 น. ณ ลานหน้าอาคารอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

ดูรูปกิจกรรมเพิ่มเติม