พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

          พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม อาคารศูนย์การเรียนรู้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ดร.วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ เป็นประธานในพิธี

กดดูรูปกิจกรรมเพิ่มเติม