พิธีถวายสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ

          พิธีถวายสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ณ ห้องประชุมหลวงพ่อสายทอง อาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ในวันที่ 20 ตุลาคม 2564 โดยมี ดร.วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิเป็นประธานในพิธี

ดูรูปเพิ่มเติมกดที่นี่