พิธีมอบทุนการศึกษา “ทุนสมเด็จย่า 90” ประจำปีการศึกษา 2564

พิธีมอบทุนการศึกษา “ทุนสมเด็จย่า 90” ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อสายทอง อาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.45-10.00 น. โดยมี ดร.วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ เป็นประธานในพิธี

ดูภาพเพิ่มเติม