การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

รายยละเอียดการสมัครและใบสมัคร    กดดูที่นี่

แบบฟอร์มยินยอมให้บุคลากรสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่  ประจำปีการศึกษา 2565    กดดูที่นี่