พิธีไหว้ครูกับการมอบแถบหมวกและเครื่องหมายแสดงชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2564

           พิธีไหว้ครูกับการมอบแถบหมวกและเครื่องหมายแสดงชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2564
วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมหลวงพ่อสายทอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น และถ่ายทอดผ่านสื่อออนไลน์ด้วยโปรแกรม Youtube live และ Facebook live

          พิธีไหว้ครูจัดพร้อมกันทุกคณะของสถาบันพระบรมราชชนก โดยพิธีหลักจัดอยู่ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี โดยมีอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีพิธีการโดยลำดับดังนี้

 • ถวายสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก แล สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 • ชุดการแสดงไหว้ครู โดยตัวแทนนักศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก

 • ผู้แทนนักศึกษา กล่าวนำการจัดพิธีไหว้ครู

 • ผู้แทนนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ มอบพานไหว้ครู แด่อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก และผู้บริหาร

 • ผู้แทนศิษย์เก่ามอบพานไหว้ครู แด่อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

 • ผู้แทนนักศึกษา โดยนายกองค์การนักศึกษา กล่าวแสดงความเคารพต่อครู

 • ผู้แทนอาจารย์กล่าวแสดงความรู้สึกครูต่อศิษย์ 

 • ประธานเจิมหนังสือและกล่าวโอวาท

 • พิธีมอบโล่รางวัล

          พิธีมอบแถบหมวกและเครื่องหมายแสดงชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี ดร.วัชรี  อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เป็นปรธานในพิธี มีพิธีการโดยลำดับดังนี้

 • รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการกล่าวรายงาน ความเป็นมาพิธีมอบแถบหมวกและเครื่องหมายเลื่อนชั้นปี

 • ประธานมอบแถบหมวกและเข็มเลื่อนชั้นปีแก่นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4, 3, 2   ตามลำดับ

 • ผู้แทนนักศึกษานำกล่าวคำปฏิญาณตน

 • ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา

 • บรรยายพิเศษจากศิษย์เก่ารุ่นที่ 11 เรื่อง การพัฒนาเสริมสร้างอัตลักษณ์บัณฑิต ผ่านโปรแกรม Google Meet

 

เข้าชมภาพกิจกรรมทั้งหมด    กดดูที่นี่