รายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบการรับตรงอิสระ (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2564

รายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบการรับตรงอิสระ (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2564    กดดูที่นี่

ข่าวอื่นๆ
รางวัลการประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรมของนักศึกษาในเวทีประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติรูปแบบ online ของภาคีเครือข่ายในประเทศ และต่างประเทศ จัดโดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา