ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 12 เครื่อง พร้อมรื้อเก็บ จำนวน 12 เครื่อง และย้าย จำนวน 6 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 12 เครื่อง พร้อมรื้อเก็บ จำนวน 12 เครื่อง และย้าย จำนวน 6 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    กดดูที่นี่

เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 12 เครื่อง พร้อมรื้อเก็บ จำนวน 12 เครื่อง และย้าย จำนวน 6 เครื่องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    กดดูที่นี่

รายละเอียดคุณลักษณะและราคากลางจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 12 เครื่อง พร้อมรื้อเก็บ จำนวน 12 เครื่อง และย้าย จำนวน 6 เครื่องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    กดดูที่นี่