พิธีอาศิรวาทราชสดุดี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

พิธีอาศิรวาทราชสดุดี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

96 96 people viewed this event.